Om os

Næsten 4 år efter at lov nr. 135 af 16. april 1935 om offentlig auktion ved auktionsledere (Auktionslederloven) trådte i kraft, stiftedes Foreningen af Auktionsledere i Danmark den 3. december 1938. Foreningens navn ændredes i begyndelsen af firserne til blot at være Auktionslederforeningen.

Auktionslederloven bestemte bl.a., at alle offentlige auktioner, dog med nogle få undtagelser, skulle forestås af en i den pågældende retskreds beskikket auktionsleder eller i det mindste overvåges af en sådan. Loven gav nemlig personer uden auktionslederbeskikkelse mulighed for, som auktionsholder, selv at forestå en auktion som auktionarius.

Med alle de nye regler i Auktionslederloven forudså nogle foregangsmænd i auktionsbranchen, at forskellige problemer formentlig ville kunne opstå, og at der derfor var behov for en forening til at hjælpe branchen over disse.

Således startet i 1938 med ca. 150 medlemmer har Foreningen gennem alle årene været medlemmerne behjælpelig med alle slags problemer, såsom at kommentere klager til Justitsministeriet fra auktionskøbere eller auktionssælgere over en auktionsleder, fastsættelse af vederlag for tilsynsførende auktionsledere i samarbejde med ministeriet, anbefale eller ikke anbefale ansøgninger om auktionslederbeskikkelser i en retskreds m.m.m..

På grund af sammenlægning af retskredse er der i dag ca. 40 medlemmer.

Foreningen har næsten fra start kunnet tilbyde medlemmerne en kautionsforsikring med en meget lille præmie, som dækker den sikkerhedsstillelse, der forlanges af Justitsministeriet før udlevering af en beskikkelse kan finde sted.

“Auktionsleder” er en beskyttet titel. Alle auktionsledere beskikkes af justitsministeren.

auktionsleder-handbog