Forsikring

Auktionslederforeningen tilbyder alle medlemmer en kautionsforsikring, som dækker den sikkerhedsstillelse, som forlanges af Justitsministeriet, før udlevering af en beskikkelse kan finde sted.
Medlemmer har ikke pligt til at deltage i forsikringen, men kan selv stille sikkerhed, f.eks. i form af en bankgaranti, deponering af obligationer eller aktier og lignende.
Præmien, i øjeblikket kr. 800,00 om året, opkræves af Auktionslederforeningen i forbindelse med opkrævning af kontingent for medlemskab af Foreningen.