Retningslinier omkring Rio palisander


Vedhæftet retningslinier omkring ansøgning om CITES-certifikat for effekter af Rio palisander. Ønskes information om truede dyrearter henvises også til Naturstyrelsen.

Rio palisander brev