Covid19 – retningslinjer


I forbindelse med situationen omkring Covid19 pandemien har det været en udfordring for de fleste auktionsledere at finde vejen frem til om og hvordan auktioner lovligt har kunnet afvikles.

I den sammenhæng har foreningens bestyrelse haft kontakt til Covid19 beredskabet ved Rigspolitiet for at få afklaret, om auktioner sidestilles med butikker eller med arrangementer og lignende.

Reglerne har selvsagt betydning for auktionsleder både som aktører i egne auktionshuse og som tilkaldte auktionsleder ved andre virksomheders afholdelse af auktioner.

Beskeden fra det centrale beredskab er, at man anser auktionshuse som butikker og at der derfor kan holdes åbent med de forholdsregler, som gælder med hensyn til hygiejne, plads, afstand, skiltning m.v.

Man opfordres imidlertid til hver især at sikre sig med sin lokale politimyndighed, at man er enig, da det jo er Politiet lokalt, som påser reglernes overholdelse. Det kan måske forekomme, at ad hoc auktioner på ikke faste auktionssteder vil blive sat i kategori med arrangementer som der endnu ikke er åbnet for afholdelse af.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside opdateres løbende retningslinjer og anbefalinger – aktuelt på https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning, hvor der kan downloades en pjece om emnet.

Endvidere findes yderligere retningslinjer på Erhvervsministeriets hjemmeside på: https://em.dk/media/13658/retningslinjer-for-detailhandel-19-04-2020.pdf

 

Med venlig hilsen – på bestyrelsens vegne

Mogens og Frederik