Covid19 – Lempede restriktioner


Covid-19 restriktionerne er nu lempet, således at følgende gælder for udvalgsvarebutikker:

Der gælder følgende arealkrav for alle butikker, som offentligheden har adgang til. Hvor mange kvadratmeter, der må være pr. kunde, afhænger af den totale størrelse af butikken.
Der er flere kategorier i arealkravet for udvalgsvarebutikker: Jo større arealet er, des færre kunder er tilladt pr. kvadratmeter.

Hvis gulvarealet er under 10 kvadratmeter, må der tillades adgang for 1 kunde.

 1. Under 1.999 kvadratmeter: 4 kvadratmeter pr. kunde
 2. 2.000 – 4.999 kvadratmeter: 6 kvadratmeter pr. kunde, mindst 500 kunder
 3. 5.000 – 9.999 kvadratmeter: 8 kvadratmeter pr. kunde, mindst 833 kunder
 4. Over 10.000 kvadratmeter: 10 kvadratmeter pr. kunde, mindst 1.250 kunder

Indretning:

 • Afstand: Lokalerne skal så vidt muligt indrettes, så kunderne kan holde afstand til hinanden.Hvis det ikke er muligt at holde afstand, kan der laves effektiv afskærmning, fx ved at

  opsætte plastikskærme.

 • Hygiejne: Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70% alkohol) tilgængeligt forkunder.
 • Afmærkning: Der skal være tydelig afmærkning af ”ensretning”. Læs mere om krav tilskiltning via nedenstående link.
 • Afspærring af fællesarealer i indkøbscentre mv.: Fællesarealer i indkøbscentre,stormagasiner, arkader og basarer bør afspærres, herunder også stole og bænke, så kunderne ikke opholder sig der.

  Det er hermed blevet noget nemmere at håndtere tingene. For yderligere information henvises til Erhvervsstyrelsens ”Virksomhedsguide”, hvor yderligere vejledning kan hentes:https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/y delser/krav-og-anbefalinger-til-udvalgsvarebutikker/98da4241-d47b-4eaf-a888-122db01e0859/

   

  Med venlig hilsen

  Frederik Bruun Rasmussen og Mogens Broe-Andersen