Om osNæsten 4 år efter at lov nr. 135 af 16. april 1935 om offentlig auktion ved auktionsledere (Auktionslederloven) trådte i kraft, stiftedes Foreningen af Auktionsledere i Danmark den 3. december 1938. Foreningens navn ændredes i begyndelsen af firserne til blot at være Auktionslederforeningen. Auktionslederloven bestemte bl.a., at alle offentlige auktioner, dog med nogle få undtagelser,… Læs mere »